Αθωνικό Management

Το Αθωνικό Management είναι πραγματικά μία από τις γνωσιακές εκπλήξεις που σου επιφυλάσσει το Άγιο Όρος, μια επιχειρηματική αποκάλυψη της οποίας η ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα  μέσα στον χρόνο την αναδεικνύει σε πρότυπο είδος Management.

Βασικές αρχές του, εφαρμόζονται εδώ και δεκάδες χρόνια σε παγκόσμιους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Άτομα από όλον τον κόσμο με καίριες θέσεις ως CEO (Δ/νων Σύμβουλοι)  μεγάλων εταιρειών, καταφεύγουν στις διδαχές του Όρους για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων της επιχείρησής τους, αποκτώντας βιωματική γνώση του Αθωνικού Management.

Αυτές τις αρχές  μέσα από τη συστηματική και σχολαστική προσωπική μου έρευνα εντόπισα και μελέτησα μέσα στους κόλπους της Αθωνικής Πολιτείας. Μία γνώση προς αξιοποίηση για την ορθή καθοδήγηση επιχειρηματικών ομάδων μέσω εκπαιδεύσεων, διαλέξεων και mentoring.

Πειθαρχημένος άνθρωπος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος

Τρεις βασικές αξίες του αθωνικού management

Ταπεινότητα

Ταπεινώνουμε τον εγωισμό μας

Πειθαρχία

Ξέρω που πάω, τι κάνω, τι θέλω, μέσω της πειθαρχίας μου

Ήθος & Ακεραιότητα

Γίνεσαι ένας χρήσιμος άνθρωπος

Επιτυχημένες Πρακτικές Management

Αυτονομία

Ανάπτυξη αυτονομίας σε επιχείρηση / οργανισμό για μέγιστη διάρκεια στο χρόνο

Rotation

Rotation, η αλλαγή θέσης εργασίας βοηθά και εξελίσει τους εργαζόμενους να μάθουν καλύτερα πώς λειτουργεί το κάθε πόστο εργασίας

Ενότητα

Ενότητα, δένει την ομάδα ώστε να λειτουργεί ως σύνολο, άρα αυξάνεται η παραγωγικότητα

Το βιβλίο “ο Μοναχός που έγινε CEO” μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ερέθισμα για νέες προσεγγίσεις στον χώρο του “ευ επιχειρείν”